Tip

Slovensko: kupujeme menej automobilov

Slovensko: kupujeme menej automobilov

V apríli 2017 klesli počty zaregistrovaných nových osobných automobilov (kategória M1) na Slovensku na 7 272 vozidiel , čo predstavuje oproti minulému roku mierny pokles na úrovni 0,08 percenta.

Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v apríli 2017 počet 543 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 614 predstavuje pokles na úrovni 11.56 percent. Ale mimoriadnemu záujmu sa tešia elektrické batériové vozidlá (BEV) a PLUG-in hybridy (PHEV) na ktoré si môže vlastník požiadať o podporu. Ku koncu apríla sme zaregistrovali 184 žiadateľov.

Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci apríl 2017 

Registrácie osobných vozidiel podľa typu paliva v mesiaci apríl 2017

Kategória nákladných automobilov do 12 ton

V kategórii N2 bolo v apríli  2017 predaných 25 vozidiel, čo predstavuje oproti vlaňajšku

(apríl  2016 – 56 vozidiel) pokles  o 55,36 %.

Kategória nákladných automobilov nad 12 ton

V kategórii N3 bolo v aprílu t.r. zaregistrovaných 317 vozidiel, čo predstavuje  v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka (apríl  2016 – 428 vozidiel) pokles  o 25,93 %.

V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo v apríli 2017 registrovaných 38  autobusov, v porovnaní s aprílom  2016 (54 autobusov) to predstavuje pokles 28,30 percenta .

ZAP SR (šr)

Diskusia k článku

';