Tip

Nasadnúť do autonómneho automobilu? To radšej na stôl k robotizovanému chirurgovi!

Nasadnúť do autonómneho automobilu? To radšej na stôl k robotizovanému chirurgovi!

Podľa prieskumu vykonaného v marci tohto roku a financovaného Európskou komisiou by 22 percent obyvateľov Európskej únie neváhalo bez väčších problémov nasadnúť do autonómneho vozidla.

Odvážnejší sú muži (28%) ako ženy (17%). Rovnako tak mladší jedinci výrazne častejšie považujú jazdu v automobile s autonómnym riadaním za bezproblémovú. Kým 29 percent osôb vo veku od 15 do 24 rokov kladne odpovedali na otázku, či by chceli  jazdiť v autonómnych vozidlch a až 28 percent osôb vo veku 25-39 rokov, jedinci od 40 do 54 rokov už len v 25 percent, a tí najstarší iba  15 percent.

Výrazne sa líšili odpovede aj podľa dĺžky vzdelania. Len 11 % ľudí, ktorí ukončili školskú dochádzku už v 15 rokoch, verí autonómnym autám. Ale až 20 percent tých, ktorí študovali do 16 až 19 rokov, už majú väčšiu dôveru k jazde v autonómnych vozidlách a až 29 percent tých účastníkov prieskumu s vekom viac ako 20 rokov.

Samoriaditeľným vozidlám najčastejšie veria študenti (32%) a podnikatelia, spoločne s manažérmi (zhodne po 31%), naopak len 14 percent ľudí v dôchodku. Až 26 percent každodenných užívateľov Internetu majú kladný vzťah k jazde s týmito vozidlami. Z rých, ktorí sa k sieti pripájajú občas, verí  len 17 percent autonómne riditeľným autám a kto s Internetom nepracuje vôbec, len jeden z desiatich.

Najväčšími priaznivcami tohto spôsobu dopravy sú Poliaci s 36 percentami kladných odpovedí, tesne nasledovaní Holanďania (34%) a Dánmi (31%). Hneď za nimi boli Česi spoločne so Švédmi, ktorí pozitívne odpovedali v rovných 30 percentách. Naopak, najmenej kladne odpovedali Chorváti (11%), Slováci (14%), Španieli (15%) a Gréci spoločne s obyvateľmi Cypru (zhodne v 16%).

Autonómne riadené automobily si zatiaľ príliš veľkú dôveru nezískali. Kým im verí len 22 percent obyvateľov Európskej únie, celých 35 percent by nemalo problém s robotizovaným pomocníkom v zamestnaní a dokonca aj 26 percent by sa neváhalo zveriť do starostlivosti robotizovanému chirurgovi.

Tím cestnej bezpečnosti (šr)

Diskusia k článku

';