Tip

Honda predstavuje svoju víziu spoločnosti s nízkou produkciou CO2

Honda predstavuje svoju víziu spoločnosti s nízkou produkciou CO2

V rámci La Galerie des Solutions, podujatia pridruženého ku konferencii Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách „COP21“ v Paríži, Honda v téme „generovať, používať a pripojiť sa na energiu“ vystavuje sortiment technológií zameraných na zníženie produkcie CO2 a hospodárenia s energiou.

Súčasťou výstavy bude je model inteligentnej vodíkovej stanice (SHS) od spoločnosti Honda, ktorá je určená na zabezpečenie potrieb vodíka pre malú komunitu. S pomocou elektrolyzéra „Power creator“ dokáže stanica zachytávať slnečnú energiu a túto energiu využiť na elektrolýzu vody a vyrobiť 1,5 kg vodíka denne. Pri skladovacej kapacite 18 kg dokáže funkčná vodíková stanica SHS plne pokryť potrebu štyroch vozidiel s palivovými článkami (FCV). Technológia SHS sa v súčasnosti podrobuje skúškam v Japonsku.

Medzi vystavované vozidlá Honda patrí aj model úplne nového Clarity Fuel Cell a zodpovedajúce zariadenie „Power Exporter 9000“. Power Exporter umožňuje kompatibilnému vozidlu dodávať energiu do domu v časoch núdze alebo pri výpadku siete. Sériové verzie Clarity Fuel Cell a Power Exporter 9000 sa začnú predávať v Japonsku v roku 2016.

Vystavené su aj najnovšie riešenia nabíjania elektrických vozidiel Honda, ktoré sa v súčasnosti skúšajú s elektrickým vozidlom Honda Fit na Marshallových ostrovoch.

Stánok spoločnosti Honda je na SIF 15, La Galerie des Solutions, otvorený od 2. do 9. decembra.

Diskusia k článku

';